Кыргыз Республикасынын Алматы шаарындыгы башкы консулдугу


Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшү


2010-жылдын 27-июнунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүн аныктайт. Жаңы конституцияда Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу формасы парламенттик республика деп көрсөтүлгөн. Жогоруда аталган мыйзамдын жыйынтыгында Кыргызстан Борбор Азия аймагында жалгыз парламенттик республика деп аталган.

Президент алты жылга бүткүл элдик добуш аркылуу шайланат, экинчи мөөнөткө шайланууга укуктуу эмес. Учурдагы Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович 2011-жылдын 30-октябрында шайланган.
2011-жылдын 1-декабрында Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына расмий түрдө кирген.

Өкмөт башчы - премьер-министр парламенттик франция же коалициялык көпчүлүктүн сунуштамасынын негизинде дайындалат. 2015-жылдын 2-майында Сариев Темир Аргембаевич Кыргыз Республикасынын Премьер-министри болуп дайындалган.

Өлкөнүн Парламенти болгон - Жогорку Кеңеш мамлекеттик саясаттын жана өтө маанилүү чечимдерди аныктоодо жана кабыл алууда артыкчылыкка ээ, бир палаталуу болуп саналат жана 120 депутаттан туруп, партиялык тизме аркылуу беш жылга шайланат.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил болуп кыргыз тили саналат, ал эми расмий тил болуп орус тили эсептелинет. Эки тил тең бирдей укукта колдонулат жана иш кагаздары эки тилде жүргүзүлөт.